AgroProNatura

strona archiwalna

Badania flory

Łąki trzęślicowe – łąki ze związku fitosocjologicznego

Łąki trzęślicowe są to ekosystemy, które charakteryzują się obecnością roślinności związanej głównie z gatunkami trzęślic (Festuca spp.). Te łąki zaliczane są do związku fitosocjologicznego Molinion, który obejmuje zbiorowiska roślinne o podobnych cechach ekologicznych i strukturze. Charakterystyczne dla tych łąk są…

Murawy ciepłolubne– murawy kserotermiczne i ciepłolubne

Murawy ciepłolubne, zwane również murawami kserotermicznymi, to specyficzne zbiorowiska roślinne charakteryzujące się wysoką temperaturą i nasłonecznieniem oraz ubogą w wodę i składniki odżywcze glebą. Te ekosystemy są zwykle zlokalizowane na terenach o umiarkowanym lub ciepłym klimacie, często na stokach wzgórz,…

Opublikowane w Admin

Maruna bezwonna (Tripleurospermum inodorum)

To gatunek rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), znany także jako rumianek bezwonny. Jest to jednoroczna roślina zielna o drobnych, pierzasto podzielonych liściach i rozgałęzionych łodygach, osiągająca wysokość od 20 do 60 cm. Charakteryzuje się białymi lub lekko różowawymi kwiatami zebrane…

Opublikowane w Admin

Mak polny (Papaver rhoeas)

To roślina z rodziny makowatych (Papaveraceae), znana również jako mak wschodni. Jest to jednoroczna roślina zielna, która występuje na polach uprawnych, przydrożach, nieużytkach oraz na siedliskach ruderalnych. Charakteryzuje się delikatnymi, owłosionymi łodygami osiągającymi wysokość od 30 do 90 cm. Liście…

Opublikowane w Admin

Mechowiska– torfowiska przejściowe i niskie torfowiska zasadowe 

Mechowiska, zwane również torfowiskami przejściowymi, to unikalne ekosystemy torfowiskowe, które charakteryzują się obecnością mchów jako dominującej roślinności. Zazwyczaj występują one na obszarach o wilgotnych warunkach glebowych, gdzie warstwa wody jest obecna przez większość roku. W porównaniu z innymi typami torfowisk,…

Opublikowane w Admin

Flora użytków zielonych

Głównym celem badań botanicznych jest określenie rodzaju, stanu i zmian szaty roślinnej na łąkach objętych wybranymi wariantami programu rolnośrodowiskowego lub określonymi zabiegami rolniczymi. Wpisuje się on w oczekiwane rezultaty projektu dotyczące stworzenia podstaw systemu monitoringu efektów przyrodniczych programów rolnośrodowiskowych oraz oceny…

Opublikowane w Admin