AgroProNatura

strona archiwalna

Rolnictwo

Przykłady gatunków chronionych, których miejsca lęgowe znajdują się na polach rolnych.

Wśród gatunków pod ochroną, które wykorzystują pola rolnicze jako miejsce lęgowe, można wymienić kilka charakterystycznych przykładów. Jednym z nich jest błotniak stawowy (Vanellus vanellus), ptak z rodziny siewkowatych, który gniazduje na otwartych terenach, w tym na polach uprawnych. Błotniak stawowy…

Program rolnośrodowiskowy

Zbiorcze określenie programu rolnośrodowiskowego na lata 2004–2006, programu rolnośrodowiskowego na lata 2007–2013 oraz działania rolno-środowiskowo-klimatycznego na lata 2014–2020. Jest to jedno z narzędzi pomocy finansowej Unii Europejskiej dla rolnictwa, polegające na realizacji określonych działań w gospodarstwach rolnych, zmierzających do osiągnięcia…

Warsztaty dla administracji

Warsztatami w Busku Zdroju i Sanoku w dniu 05.09.2016 r. rozpoczęto cykl 40 szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, doradców rolnośrodowiskowych i nauczycieli. Celem warsztatów organizowanych w wybranych powiatach województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego jest upowszechnianie wiedzy na…