AgroProNatura

strona archiwalna

Badania gruntów

Geoportal

Polski geoportal to kluczowe narzędzie cyfrowe, które umożliwia dostęp do szerokiej gamy danych geoprzestrzennych i informacji związanych z geografią Polski. Jego rozwój i implementacja stanowią ważny krok w kierunku cyfryzacji i udostępniania danych przestrzennych zarówno dla specjalistów w dziedzinie geografii…

Opublikowane w Admin

Flora gruntów ornych

Flora segetalna na gruntach ornych odgrywa dużą rolę w utrzymaniu ogólnej bioróżnorodności agroekosystemów. Usuwanie chwastów z pól uprawnych wpływa niekorzystnie na łańcuchy pokarmowe, których ogniwami są bezkręgowce i ptaki. Intensywne rolnictwo uważane jest za główną przyczynę zmniejszania różnorodności gatunkowej i liczebności…

Opublikowane w Admin