AgroProNatura

strona archiwalna

Najnowszy wpis

Geoportal

Polski geoportal to kluczowe narzędzie cyfrowe, które umożliwia dostęp do szerokiej gamy danych geoprzestrzennych i informacji związanych z geografią Polski. Jego rozwój i implementacja stanowią ważny krok w kierunku cyfryzacji i udostępniania danych przestrzennych zarówno dla specjalistów w dziedzinie geografii…

Opublikowane w Admin

Phaneroptera falcata, znany również jako świerszczak liściasty

To gatunek owada z rzędu prostoskrzydłych, należący do rodziny pasikonikowatych. Jest to stosunkowo duża i dobrze zbudowana prostoskrzydła, osiągająca długość ciała od 25 do 35 mm. Jego ciało jest delikatne i przypomina liść, co stanowi doskonałe przystosowanie do kamuflażu wśród…

Opublikowane w Admin

Przykłady gatunków chronionych, których miejsca lęgowe znajdują się na polach rolnych.

Wśród gatunków pod ochroną, które wykorzystują pola rolnicze jako miejsce lęgowe, można wymienić kilka charakterystycznych przykładów. Jednym z nich jest błotniak stawowy (Vanellus vanellus), ptak z rodziny siewkowatych, który gniazduje na otwartych terenach, w tym na polach uprawnych. Błotniak stawowy…

Łąki trzęślicowe – łąki ze związku fitosocjologicznego

Łąki trzęślicowe są to ekosystemy, które charakteryzują się obecnością roślinności związanej głównie z gatunkami trzęślic (Festuca spp.). Te łąki zaliczane są do związku fitosocjologicznego Molinion, który obejmuje zbiorowiska roślinne o podobnych cechach ekologicznych i strukturze. Charakterystyczne dla tych łąk są…

Murawy ciepłolubne– murawy kserotermiczne i ciepłolubne

Murawy ciepłolubne, zwane również murawami kserotermicznymi, to specyficzne zbiorowiska roślinne charakteryzujące się wysoką temperaturą i nasłonecznieniem oraz ubogą w wodę i składniki odżywcze glebą. Te ekosystemy są zwykle zlokalizowane na terenach o umiarkowanym lub ciepłym klimacie, często na stokach wzgórz,…

Opublikowane w Admin

Kołosz wielobarwny (Aculepeira ceropegia)

Pająki Kołosze wielobarwne spotyka się głównie w Europie, zwłaszcza w środkowej i południowej części kontynentu. Preferują tereny otwarte, takie jak łąki, pola uprawne i obrzeża lasów, gdzie mogą swobodnie budować swoje sieci łowne. Ich aktywność jest głównie nocna, chociaż można…

Opublikowane w Admin