AgroProNatura

strona archiwalna

Najnowszy wpis

Maruna bezwonna (Tripleurospermum inodorum)

To gatunek rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), znany także jako rumianek bezwonny. Jest to jednoroczna roślina zielna o drobnych, pierzasto podzielonych liściach i rozgałęzionych łodygach, osiągająca wysokość od 20 do 60 cm. Charakteryzuje się białymi lub lekko różowawymi kwiatami zebrane…

Opublikowane w Admin

Rycyk (Limosa limosa)

To średniej wielkości ptak wodno-błotny z rodziny bekasowatych (Scolopacidae), znany również jako bekas krótkodzioby. Charakteryzuje się długimi, zakrzywionymi dziobem, długimi nogami oraz długim szyjem, co ułatwia mu żerowanie w mokradłach i na otwartych terenach wodno-błotnych. Dorosłe ptaki mają ubarwienie brązowe…

Mak polny (Papaver rhoeas)

To roślina z rodziny makowatych (Papaveraceae), znana również jako mak wschodni. Jest to jednoroczna roślina zielna, która występuje na polach uprawnych, przydrożach, nieużytkach oraz na siedliskach ruderalnych. Charakteryzuje się delikatnymi, owłosionymi łodygami osiągającymi wysokość od 30 do 90 cm. Liście…

Opublikowane w Admin

Natura 2000 dla gmin

Program Natura 2000 obejmuje wiele gmin w Polsce, które posiadają obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody. Te obszary są wyznaczone na podstawie kryteriów przyrodniczych i ekologicznych oraz zawierają siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt wymagających ochrony. Wiele gmin…

Opublikowane w Admin

Obszar Natura 2000

Teren wchodzący w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Głównym celem jej funkcjonowania jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, tzw. siedlisk i gatunków Natura 2000, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w…

Opublikowane w Admin

Dudek (Upupa epos)

Upupa epos, znana potocznie jako dudek, to gatunek ptaka z rodziny dudekowatych. Jest to charakterystyczny ptak o wyjątkowym wyglądzie, charakteryzujący się długim, zwężającym się dziobem, pięknym pióropuszem na głowie oraz jaskrawymi barwami upierzenia. Dorosłe osobniki dudeka osiągają długość ciała od…

Opublikowane w Admin