AgroProNatura

strona archiwalna

Badania fauny

Rycyk (Limosa limosa)

To średniej wielkości ptak wodno-błotny z rodziny bekasowatych (Scolopacidae), znany również jako bekas krótkodzioby. Charakteryzuje się długimi, zakrzywionymi dziobem, długimi nogami oraz długim szyjem, co ułatwia mu żerowanie w mokradłach i na otwartych terenach wodno-błotnych. Dorosłe ptaki mają ubarwienie brązowe z charakterystycznymi białymi plamami na głowie i szyi.

Rycyk jest ptakiem wędrownym, zimującym na obszarach Afryki Subsaharyjskiej i na wybrzeżach Europy Zachodniej. Gniazduje na terenach tundrowych i bagnistych obszarów Arktyki i Subarktyki, głównie na półkuli północnej. W Polsce spotyka się go głównie na przelotach w okresie wiosennym i jesiennym, gdy przemieszcza się między terenami lęgowymi a zimowiskami.

Rycyki preferują tereny otwarte, bagniste i zalewowe, gdzie żerują na małych bezkręgowcach, takich jak owady, mięczaki i larwy, wykorzystując swój długi dziób do sondowania błota w poszukiwaniu pożywienia. Są to ptaki towarzyskie, które często tworzą gromadki podczas żerowania i odpoczynku. Ich populacje są niestabilne i narażone na zagrożenia związane z utratą siedlisk lęgowych oraz zanieczyszczeniem środowiska. Dlatego też rycyk jest objęty ochroną w ramach różnych konwencji i dyrektyw dotyczących ochrony ptaków i siedlisk.