AgroProNatura

strona archiwalna

Badania fauny

Prostoskrzydłe

Owady z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera) są dobrym wyznacznikiem stopnia intensywności gospodarowania rolniczego. W dobrych warunkach osiągają duże liczebności, wpływając pośrednio na zwierzęta z wyższych poziomów troficznych. Są także głównym wśród owadów konsumentem traw. Różnorodność i liczebność prostoskrzydłych świadczy o kondycji ekosystemów łąkowych.

Niektóre gatunki z tego rzędu licznie występują w ekstensywnych uprawach zbożowych, a spadek ich liczebności  związany jest z procesem intensyfikacji rolnictwa.

Prowadzone w ramach projektu KIK/25 badania mają na celu m.in. ocenę wpływu różnych praktyk rolniczych, w tym wybranych pakietów rolnośrodowiskowych, na liczebność i różnorodność biologiczną owadów  prostoskrzydłych.

Decticus verrucivorus/ fot. Paweł Radzikowski

Monitoring prostoskrzydłych prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.