AgroProNatura

strona archiwalna

Badania fauny

Pająki

Pająki (Araneae) są drapieżnikami pełniącymi ważną funkcję ograniczania liczebności roślinożerców w przyrodzie, ponieważ należą do najliczniejszych bezkręgowców w niemal wszystkich ekosystemach lądowych.

Na świecie znanych jest ponad 40 tysięcy gatunków, a w Polsce ponad 800 gatunków pająków. Występują wśród nich gatunki o zróżnicowanych wymaganiach i różnych zakresach tolerancji w stosunku do czynników środowiskowych. Stąd skład gatunkowy i struktura dominacji zgrupowania są odzwierciedleniem warunków panujących w siedlisku. Zmiany tych warunków, a zwłaszcza zmiany struktury roślinności i wilgotności, szczególnie wyraźnie wpływają na zmiany struktury dominacji zgrupowań pająków.

Tereny użytkowane rolniczo zasiedlane są przez pająki  preferujące tereny otwarte. Natomiast ich różnorodność gatunkowa będzie uzależniona od położenia i rodzaju upraw oraz sposobu ich użytkowania.

fot. Andreas Hirler

Badania nad różnorodnością gatunkową pająków prowadzone będą na wybranych użytkach rolnych w uprawach zbóż i na trwałych użytkach zielonych – łąkach w województwie lubelskim. Teren badań obejmuje Polesie wraz z doliną Bugu oraz dolinę Wieprza. Pająki epigeiczne (naziemne) będą łowione przy użyciu pułapek Barbera, standardowej metody stosowanej do połowu bezkręgowców naziemnych. Pająki epifityczne (naroślinne) będą chwytane przy pomocy czerpaka entomologicznego.

Inwentaryzacja i monitoring różnorodności pająków prowadzone są przez Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.