AgroProNatura

strona archiwalna

Badania fauny

Cenne i rzadkie gatunki ptaków na użytkach rolnych 

Cennym i rzadkim gatunkom ptaków krajobrazu rolniczego poświęcono kolejną broszurę opracowaną w projekcie KIK/25. Broszura zawiera opisy kilkunastu wybranych gatunków ptaków występujących na użytkach rolnych, np. rycyka (Limosa limosa), czajki (Vanellus vanellus) czy kszyka (Gallinago gallinago).

Dla każdego gatunku podano informacje na temat populacji występującej w Polsce, statusu ochrony, opisano wygląd, ekologię lęgów, typy zasiedlanych siedlisk oraz wskazano zagrożenia dla danego gatunku. Opisy uzupełniają zdjęcia ptaków wykonane przez  uznanych fotografików przyrody m. in. Grzegorza Leśniewskiego, Cezarego Korkosza czy Miłosza Kowalewskiego.

Ponadto broszura zawiera informacje o wskaźniku Farmland Bird Index (FBI), jako narzędziu oceny trendów populacji ptaków pól i łąk, o działaniach ograniczających skutki intensywnego rolnictwa i chroniących siedliska przyrodnicze podejmowanych przez kraje Unii Europejskiej oraz o roli Polski w ochronie ptaków krajobrazu rolniczego.