AgroProNatura

strona archiwalna

Badania flory

Mechowiska– torfowiska przejściowe i niskie torfowiska zasadowe 

Mechowiska, zwane również torfowiskami przejściowymi, to unikalne ekosystemy torfowiskowe, które charakteryzują się obecnością mchów jako dominującej roślinności. Zazwyczaj występują one na obszarach o wilgotnych warunkach glebowych, gdzie warstwa wody jest obecna przez większość roku. W porównaniu z innymi typami torfowisk, mechowiska mają mniej zdegradowany torf, co sprawia, że są mniej kwaśne i często spotyka się na nich mchy, takie jak torfowiec ostrolistny (Sphagnum cuspidatum) czy torfowiec szerokolistny (Sphagnum palustre).

Mechowiska przejściowe mają kluczowe znaczenie dla różnorodności biologicznej, ponieważ stanowią siedlisko dla wielu gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Na mechowiskach można spotkać wiele rzadkich gatunków mchów, które przyczyniają się do tworzenia warstwy torfu i retencji wody, co ma istotne znaczenie dla regulacji hydrologicznej ekosystemu.

Niskie torfowiska zasadowe, zwane także bogami kwaśnymi, to kolejny rodzaj torfowiska, które charakteryzuje się obecnością mchów i torfowców, ale o bardziej zasadowym pH w porównaniu z torfowiskami przejściowymi. Zazwyczaj występują one na obszarach, gdzie woda jest lekko zasadowa lub neutralna, co sprzyja rozwojowi różnorodnej roślinności, w tym takich gatunków jak wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum) czy bagno zwyczajne (Rhynchospora alba). Niskie torfowiska zasadowe mają znaczenie dla różnorodności biologicznej, jako siedlisko dla wielu rzadkich gatunków flory i fauny, a także pełnią istotną rolę w magazynowaniu węgla i regulacji hydrologicznej.