AgroProNatura

strona archiwalna

Miesiąc: sierpień 2022

Mak polny (Papaver rhoeas)

To roślina z rodziny makowatych (Papaveraceae), znana również jako mak wschodni. Jest to jednoroczna roślina zielna, która występuje na polach uprawnych, przydrożach, nieużytkach oraz na siedliskach ruderalnych. Charakteryzuje się delikatnymi, owłosionymi łodygami osiągającymi wysokość od 30 do 90 cm. Liście…

Opublikowane w Admin

Natura 2000 dla gmin

Program Natura 2000 obejmuje wiele gmin w Polsce, które posiadają obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody. Te obszary są wyznaczone na podstawie kryteriów przyrodniczych i ekologicznych oraz zawierają siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt wymagających ochrony. Wiele gmin…

Opublikowane w Admin