AgroProNatura

strona archiwalna

Miesiąc: wrzesień 2023

Łąki trzęślicowe – łąki ze związku fitosocjologicznego

Łąki trzęślicowe są to ekosystemy, które charakteryzują się obecnością roślinności związanej głównie z gatunkami trzęślic (Festuca spp.). Te łąki zaliczane są do związku fitosocjologicznego Molinion, który obejmuje zbiorowiska roślinne o podobnych cechach ekologicznych i strukturze. Charakterystyczne dla tych łąk są…