AgroProNatura

strona archiwalna

Miesiąc: listopad 2023

Przykłady gatunków chronionych, których miejsca lęgowe znajdują się na polach rolnych.

Wśród gatunków pod ochroną, które wykorzystują pola rolnicze jako miejsce lęgowe, można wymienić kilka charakterystycznych przykładów. Jednym z nich jest błotniak stawowy (Vanellus vanellus), ptak z rodziny siewkowatych, który gniazduje na otwartych terenach, w tym na polach uprawnych. Błotniak stawowy…