AgroProNatura

strona archiwalna

Miesiąc: maj 2018

Flora gruntów ornych

Flora segetalna na gruntach ornych odgrywa dużą rolę w utrzymaniu ogólnej bioróżnorodności agroekosystemów. Usuwanie chwastów z pól uprawnych wpływa niekorzystnie na łańcuchy pokarmowe, których ogniwami są bezkręgowce i ptaki. Intensywne rolnictwo uważane jest za główną przyczynę zmniejszania różnorodności gatunkowej i liczebności…

Opublikowane w Admin