AgroProNatura

strona archiwalna

Rok: 2018

Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce – Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny

Kolejna pozycja książkowa dotycząca zagadnienia ochrony siedlisk ptaków lęgowych to „Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce- Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny” (zespół redakcyjny: M. Jobda, M. Jujka-Radziewicz, K. Stasiak, J. Krogulec, B. Ebertowska, J. Choroś). Obecnie ptaki krajobrazu rolnego to…

Ptaki wybranych dolin rzecznych Lubelszczyzny

Doliny rzeczne należą do najcenniejszych ekosystemów występujących w przyrodzie, gdzie gniazduje znaczny odsetek wszystkich krajowych gatunków lęgowych i gdzie ptaki migracyjne mają miejsca przystankowe i żerowiskowe. W ramach projektu KIK/25, w latach 2012-2016 prowadzona była inwentaryzacja ptaków dolin rzecznych. Inwentaryzacją…

Flora gruntów ornych

Flora segetalna na gruntach ornych odgrywa dużą rolę w utrzymaniu ogólnej bioróżnorodności agroekosystemów. Usuwanie chwastów z pól uprawnych wpływa niekorzystnie na łańcuchy pokarmowe, których ogniwami są bezkręgowce i ptaki. Intensywne rolnictwo uważane jest za główną przyczynę zmniejszania różnorodności gatunkowej i liczebności…

Opublikowane w Admin

Rolnictwo dla bioróżnorodności-bioróżnorodność dla człowieka. Filmy edukacyjne

W ramach edukacyjnej części projektu KIK/25, we współpracy z TVP Lublin, zrealizowano sześć dwudziestominutowych filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Rolnictwo dla bioróżnorodności-bioróżnorodność dla człowieka”. Tematem przewodnim filmów jest ochrona różnorodności biologicznej na użytkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,…

Opublikowane w Admin