AgroProNatura

strona archiwalna

Rolnictwo

Warsztaty dla administracji

Warsztatami w Busku Zdroju i Sanoku w dniu 05.09.2016 r. rozpoczęto cykl 40 szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, doradców rolnośrodowiskowych i nauczycieli. Celem warsztatów organizowanych w wybranych powiatach województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat praktyk rolniczych służących ochronie różnorodności biologicznej. Podczas szkoleń zostanie zaprezentowanych sześć filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Rolnictwo dla bioróżnorodności – bioróżnorodność dla człowieka” zrealizowanych w ramach projektu KIK/25. Warsztaty potrwają do końca listopada br. Ogółem zostanie przeszkolonych 1000 osób reprezentujących różne grupy odbiorców.
Uczestnikami warsztatów mogą być pracownicy administracji szczebla powiatowego lub gminnego zatrudnieni w dziale zajmującym się rolnictwem lub ochroną środowiska, pracownicy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie ekologii lub ochrony środowiska, doradcy rolniczy lub/i rolnośrodowiskowi, eksperci przyrodniczy funkcjonujący w ramach programu rolnośrodowiskowego/rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz nauczyciele przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych, pracujący w placówce oświatowo-wychowawczej znajdującej się w granicach powiatu, na terenie którego przeprowadzane są warsztaty. 
 
Osoby zainteresowane warsztatami więcej informacji uzyskają u organizatora:
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
Plac Defilad 1, 

00-901 Warszawa
Joanna Kapłon tel. 690-901-205

Barbara Jegorow tel.  690 903 203
[email protected]