AgroProNatura

strona archiwalna

Rolnictwo

Program rolnośrodowiskowy

Zbiorcze określenie programu rolnośrodowiskowego na lata 2004–2006, programu rolnośrodowiskowego na lata 2007–2013 oraz działania rolno-środowiskowo-klimatycznego na lata 2014–2020.

Jest to jedno z narzędzi pomocy finansowej Unii Europejskiej dla rolnictwa, polegające na realizacji określonych działań w gospodarstwach rolnych, zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności, m.in. przez odtworzenie, utrzymanie lub poprawę stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochronę wód, ochronę zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Program rolnośrodowiskowy składa się z pakietów rolnośrodowiskowych, pakiety natomiast mogą obejmować określoną liczbę wariantów rolnośrodowiskowych.