AgroProNatura

strona archiwalna

Edukacja

Rolnictwo dla bioróżnorodności-bioróżnorodność dla człowieka. Filmy edukacyjne

W ramach edukacyjnej części projektu KIK/25, we współpracy z TVP Lublin, zrealizowano sześć dwudziestominutowych filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Rolnictwo dla bioróżnorodności-bioróżnorodność dla człowieka”. Tematem przewodnim filmów jest ochrona różnorodności biologicznej na użytkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w kontekście korzyści dla różnych grup docelowych, generowanych przez bioróżnorodność (tzw. usługi ekosystemowe). Filmy służą do upowszechniania wiedzy oraz rozwoju świadomości ekologicznej w zakresie kształtowania postaw proekologicznych. Głównymi grupami odbiorców filmów są rolnicy, doradcy rolniczy, pracownicy administracji oraz organizacji pozarządowych, jak również uczniowie i studenci.

W okresie od 02.11.2016 do 26.02.2017 filmy były emitowane 47 razy w regionalnych oddziałach Telewizji Polskiej, w tym w TVP Lublin, TVP Kraków, TVP Rzeszów i TVP Kielce. Ponadto wydano zestawy DVD zawierające 6 płyt z następującymi filmami:

  1. „Zielone bogactwo Lubelszczyzny”;
  2. „Bioróżnorodność pośród pól i łanów”;
  3. „Wypasiona bioróżnorodność”;
  4. „Bioróżnorodność z kosą na ramieniu”;
  5. „Krajobraz dla bioróżnorodności”;
  6. „Zarobić na bioróżnorodności”.