AgroProNatura

strona archiwalna

Badania fauny

Ptaki lęgowe

Ptaki są znakomitym bioindykatorem zmian środowiskowych, także w zakresie gospodarki rolnej.

W wielu krajach Europy wykorzystywane są w ocenie efektywności wpływu programu rolnośrodowiskowego na stan ich populacji. Ponadto ważnym wskaźnikiem jaki stosuje Komisja Europejska w ewaluacji Wspólnej Polityki Rolnej UE jest Farmland Bird Index – wskaźnik stanu populacji ptaków krajobrazu rolniczego.

Głównym celem planowanych badań monitoringowych jest ocena wpływu różnych sposobów gospodarowania na użytkach rolnych na różnorodność awifauny. Badania prowadzone będą od 2012 do 2016 roku. Ocena ta zostanie dokonana na podstawie danych o liczebności ptaków we wszystkich wyznaczonych na użytkach rolnych kwadratach.

Rycyk (Limosa limosa)/ fot. Grzegorz Leśniewski

Inwentaryzacja i monitoring różnorodności ptaków prowadzone są Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k/Warszawy.