AgroProNatura

strona archiwalna

Badania flory

Krajobraz

MONITORING

Różnorodność krajobrazu oceniana jest na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych pod różnym kątem w stosunku do horyzontu. Innowacyjną metodą jest zastosowanie bezzałogowego systemu latającego o konstrukcji wielowirnikowca, który został wyposażony w zestaw kamer i aparatów, umożliwiających wykonywanie m.in. filmów w jakości HD oraz zdjęć w podczerwieni.

Materiał fotograficzny zostanie zinterpretowany metodami przetwarzania obrazu, w rezultacie otrzymane zostaną autorsko opracowane indeksy krajobrazu, charakteryzujące wiele elementów bezpośrednio wpływających na jego zróżnicowanie oraz na stan różnorodności biologicznej.

Monitoring różnorodności krajobrazu prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.