AgroProNatura

strona archiwalna

Edukacja

Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce – Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny

Kolejna pozycja książkowa dotycząca zagadnienia ochrony siedlisk ptaków lęgowych to „Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce- Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny” (zespół redakcyjny: M. Jobda, M. Jujka-Radziewicz, K. Stasiak, J. Krogulec, B. Ebertowska, J. Choroś).

Obecnie ptaki krajobrazu rolnego to najbardziej zagrożona grupa awifauny – na liście ptaków zagrożonych znajdują się nawet gatunki pospolite, takie jak: czajka, szpak czy wróbel. Publikacja zawiera historię kształtowania się siedlisk rolniczych oraz związanej z nimi ornitofauny krajowej i lokalnej, występującej na Lubelszczyźnie.

W książce przedstawiono gatunki typowe dla krajobrazu rolnego, opisano zagrożenia dla tej grupy ptaków, jak również  instrumenty ich ochrony.