AgroProNatura

strona archiwalna

Badania fauny

Ptaki wybranych dolin rzecznych Lubelszczyzny

Doliny rzeczne należą do najcenniejszych ekosystemów występujących w przyrodzie, gdzie gniazduje znaczny odsetek wszystkich krajowych gatunków lęgowych i gdzie ptaki migracyjne mają miejsca przystankowe i żerowiskowe. W ramach projektu KIK/25, w latach 2012-2016 prowadzona była inwentaryzacja ptaków dolin rzecznych. Inwentaryzacją…

Pająki

Pająki (Araneae) są drapieżnikami pełniącymi ważną funkcję ograniczania liczebności roślinożerców w przyrodzie, ponieważ należą do najliczniejszych bezkręgowców w niemal wszystkich ekosystemach lądowych. Na świecie znanych jest ponad 40 tysięcy gatunków, a w Polsce ponad 800 gatunków pająków. Występują wśród nich gatunki…

Opublikowane w Admin

Prostoskrzydłe

Owady z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera) są dobrym wyznacznikiem stopnia intensywności gospodarowania rolniczego. W dobrych warunkach osiągają duże liczebności, wpływając pośrednio na zwierzęta z wyższych poziomów troficznych. Są także głównym wśród owadów konsumentem traw. Różnorodność i liczebność prostoskrzydłych świadczy o kondycji…

Opublikowane w Admin

Ptaki lęgowe

Ptaki są znakomitym bioindykatorem zmian środowiskowych, także w zakresie gospodarki rolnej. W wielu krajach Europy wykorzystywane są w ocenie efektywności wpływu programu rolnośrodowiskowego na stan ich populacji. Ponadto ważnym wskaźnikiem jaki stosuje Komisja Europejska w ewaluacji Wspólnej Polityki Rolnej UE jest…

Opublikowane w Admin