IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów nt. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie", Kraków

W dniach 21-22.03.2015 r. doktoranci Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Paweł Radzikowski i Adam Berbeć - wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji Doktorantów nt. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie" objętej honorowym patronatem przez  Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady – Rektora Uniwersytetu Rolniczego oraz Uniwersytet Tarleton State Texas (USA). Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Podczas konferencji zaprezentowano tematykę bioróżnorodności w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu  “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” (KIK/25). Paweł Radzikowski wygłosił referat pod tytułem: „Species diversity of orthoptera insects in agriculture of Eastern Poland”, natomiast Adam Berbeć zaprezentował poster pt. „Biodiversity of weed flora in winter cereals cultivated under organic and conventional farming systems in the environmentally valuable areas of the province of Lublin”. Tematyka bioróżnorodności roślin i zwierząt w agrocenozie spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus