Staż naukowy w Bern University of Applied Sciences

W dniach 19.11-18.12.2016 r. pracownicy IUNG-PIB: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk i dr Adam K. Berbeć, przebywali na stażu naukowym w Bern University of Applied Sciences (School of Agricultural, Forest and Food Sciences) w Zollikofen, w Szwajcarii. Celem stażu była analiza i opracowanie wyników oceny stopnia zrównoważenia gospodarstw w województwie lubelskim za pomocą modelu RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluations) przeprowadzona w ramach projektu KIK/25. W dniu 5 grudnia 2016 r. naukowcy z IUNG-PIB przeprowadzili seminarium naukowe dla  pracowników i studentów Bern University of Applied Sciences, podczas którego zaprezentowano wstępne wyniki badań uzyskanych w projekcie KIK/25, jak również osiągnięcia IUNG-PIB w badaniach nad wpływem rolnictwa na środowisko, w tym na bioróżnorodność oraz rolę Instytutu we wspieraniu decyzji dla administracji i instytucji zarządzających środowiskiem na obszarach wiejskich. Na seminarium naukowym wygłoszono następujące referaty:

  • Characteristic of agriculture in Poland. The assessment of species diversity of valuable natural habitats on agricultural lands (dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk);
  • Biodiversity and sustainability of farms in eastern Poland (dr Adam K. Berbeć).

Szczególne zainteresowanie uczestników seminarium wzbudziły rezultaty projektu KIK/25 w zakresie wpływu różnych praktyk rolniczych i pakietów programu rolnośrodowiskowego na różnorodność roślin, owadów, pająków, ptaków i krajobrazu. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z opracowanymi w ramach projektu broszurami edukacyjnymi oraz ulotką informacyjną.

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus