Ruszyły szkolenia dla rolników w ramach projektu KIK/25

30 maja 2016 r. warsztatami w Ludwinie i Uścimowie rozpoczął się cykl 40 szkoleń dla rolników w woj. lubelskim realizowany w ramach projektu KIK/25. Głównym celem szkoleń jest upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk rolniczych służących ochronie różnorodności biologicznej. Każde szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. W części teoretycznej omawiana jest głównie problematyka dotycząca rodzajów i znaczenia usług ekosystemowych świadczonych przez bioróżnorodność w rolnictwie, a także znaczenia programu rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz rolnictwa ekologicznego w ochronie różnorodności biologicznej. W części praktycznej (terenowej) omawiane są typy siedlisk przyrodniczych występujących w danym miejscu, a także  charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki roślin oraz gatunki ptaków lęgowych. W trakcie zajęć terenowych zwracana jest szczególna uwaga na praktyki rolnicze optymalne dla danego siedliska z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Szkolenia potrwają do końca lipca br. Ogółem zostanie przeszkolonych 800 rolników z 40 gmin.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus