Konferencja naukowa "Gospodarowanie na obszarach cennych przyrodniczo", Biała Podlaska

W dniu 20.11.2015 r. w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, odbyła się konferencja naukowa nt.  "Gospodarowanie na obszarach cennych przyrodniczo". Projekt KIK/25 reprezentowany był przez doktorantów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, mgr Adama Berbecia i mgr Pawła Radzikowskiego. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki monitoringu flory segetalnej i fauny prostoskrzydłych. Wygłoszone zostały dwa referaty: „Monitoring różnorodności gatunkowej flory segetalnej na cennych przyrodniczo obszarach województwa lubelskiego” oraz „Wpływ Programu Rolnośrodowiskowego na różnorodność gatunkową owadów prostoskrzydłych na obszarach NATURA 2000”.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus