III Krajowa Konferencja Arachnologiczna, Łódź i Spała

W dniach 18-20.09.2015 r. w Łodzi i Spale odbyła się III Krajowa Konferencja Arachnologiczna. Podczas konferencji zespół arachnologów z Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach projektu KIK/25 w prezentacji pt. "Różnorodność pająków naroślinnych łąk świeżych na Lubelszczyźnie".

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus