VIII Posiedzenie Komitetu Technicznego, Okuninka

W dniach 10-11.09.2015 r.  odbyło się VIII Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. Spotkanie zorganizowano w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Babie lato” w Okunince.

W pierwszym dniu spotkania dyskutowano nad merytorycznymi kwestiami dotyczącymi realizacji projektu. Omówiono bieżące sprawy projektowe oraz zaprezentowano ocenę finansowo-administracyjną projektu. Następnie przedstawiono aktualny stan realizacji filmów edukacyjnych a w dalszej części spotkania dyskutowano nad udziałem w filmach członków zespołu realizującego projekt oraz zakresem ich wypowiedzi. W kolejnej części posiedzenia szczegółowo omówione zostały działania merytoryczne jak i edukacyjne pozostałe do realizacji w projekcie w latach 2015-2016. Na koniec pierwszego dnia spotkania każdy z Partnerów projektu zaprezentował plany zagospodarowania oszczędności powstałych z różnic kursowych.

Drugiego dnia VIII Posiedzenia Komitetu Technicznego projektu KIK/25 kontynuowano dyskusję nad zagospodarowaniem dodatkowych środków w projekcie a następnie przeniesiono się w teren, gdzie ekipa TVP Lublin filmowała cenne przyrodniczo łąki trzęślicowe w okolicach Włodawy na potrzeby filmów edukacyjnych. Podczas tego wyjazdu udało się również nagrać wypowiedzi części członków zespołu realizującego projekt, które zostaną wykorzystane przy montażu filmów.

 

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus