Konkurs fotograficzny "SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE"

W dniu 15.07.2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs fotograficzny pn."SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE". Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs.fotograficzny.sppw@cppc.gov.pl do 31.08.2015 r. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne szczegółowe informacje na stronie www.cppc.gov.pl oraz www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

 

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus