Konkurs fotograficzny "SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE"
W dniu 15.07.2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs fotograficzny pn."SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE".
Dzień z bioróżnorodnością - warsztaty naukowe w ramach projektu KIK/25, Puławy
W dniu 26.05.2015 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty nt. „Bioróżnorodność flory i fauny w województwie lubelskim”, organizowane przez uczestników Studiów Doktoranckich IUNG-PIB oraz Wykonawców w projekcie KIK/25
VII Posiedzenie Komitetu Technicznego, Kazimierz Dolny oraz warsztaty projektu KIK/25, Puławy
W dniach 26-27.03.2015 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się VII Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”
IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów nt. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie", Kraków
W dniach 21-22.03.2015 r. doktoranci Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Paweł Radzikowski i Adam Berbeć - wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji Doktorantów nt.

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus