Piąte Posiedzenie Komitetu Technicznego
W dniach 27-28.03.2014 r. odbyło się V Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim.
Uwagi zespołu realizującego projekt KIK/25 do nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W związku z pracami nad nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz konsultacjami publicznymi w tej sprawie,
O projekcie KIK/25 w publikacjach
W ostatnim kwartale 2013 roku, ukazały się dwa artykuły popularno-naukowe i jedna publikacja naukowa,  nawiązujące do projektu KIK/25. Dwa z nich zostały przygotowane przez Bernadettę Wołczuk(Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
Czwarte Posiedzenie Komitetu Technicznego i Drugie Posiedzenie Komitetu Sterującego
W dniach 16-17.12.2013 r. odbyło się IV Posiedzenie Komitetu Technicznego oraz II Posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk 

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus