O projekcie KIK/25 w publikacjach
W ostatnim kwartale 2013 roku, ukazały się dwa artykuły popularno-naukowe i jedna publikacja naukowa,  nawiązujące do projektu KIK/25. Dwa z nich zostały przygotowane przez Bernadettę Wołczuk(Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
Czwarte Posiedzenie Komitetu Technicznego i Drugie Posiedzenie Komitetu Sterującego
W dniach 16-17.12.2013 r. odbyło się IV Posiedzenie Komitetu Technicznego oraz II Posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk 
Przegląd okresowy projektu KIK/25, Puławy
W dniu 23.09.2013 roku, w Puławach, odbył się przegląd okresowy projektu KIK/25. Głównym celem przeglądu był monitoring realizacji projektu, zgodności założonych celów z wynikami osiągniętymi po ponad dwóch latach
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów w Polsce, Puszczykowo
W dniach 12-15.09.2013 w Puszczykowie k/ Poznania odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu OCHRONA OWADÓW W POLSCE nt.: „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce.

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus