Opinia zespołu KIK dotycząca projektu nowego Rozporządzenia PROW 2014-2020

W dniu 23.02.2015 r. zespół realizujący projekt KIK/25 przekazał Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię dotyczącą projektu nowego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania pn. „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus