„Ze szwajcarską precyzją rozwijamy lubelskie”, Lublin

W dniu 04.10.2014 r. na Placu Zamkowym w Lublinie, z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odbyła się impreza plenerowa z cyklu eventów promujących rezultaty Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w regionach koncentracji geograficznej pn. „Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę”. 

Dla zwiedzających przygotowano pawilon w kształcie szwajcarskiego krzyża, gdzie udostępniono interaktywną mapę z zaznaczonymi miejscami realizacji projektów w ramach SPPW na terenie województwa lubelskiego. Przygotowano także grę komputerową „Zmniejsz różnice”, nawiązującą do idei wyrównywania różnic pomiędzy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej a krajami tzw. „starej Unii” oraz zmniejszania różnic rozwojowych pomiędzy regionami wewnątrz poszczególnych krajów. Można było również obejrzeć animowany filmik, przedstawiający w skrócie historię, główne założenia i cele funduszu szwajcarskiego.

Projekt KIK/25 podczas imprezy reprezentowały: Edyta Molenda – Koordynator Projektu ds. Administracyjno – Finansowych oraz Magdalena Feledyn – Asystent Koordynatora Projektu. Wydarzenie było doskonałą okazją do przedstawienia misji projektu mieszkańcom woj. lubelskiego, przybyłym gościom,  w tym dziennikarzom regionalnych mediów a także okazją do wymiany doświadczeń z beneficjentami innych projektów realizowanych w ramach SPPW na Lubelszczyźnie. Rozdano ulotki w nowej szacie graficznej oraz płyty CD z filmikami nagrywanymi podczas monitoringu foto-lotniczego w 2014 r. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja owadów z rzędu prostoskrzydłych umieszczonych w przenośnej gablocie. Gośćmi specjalnymi eventu byli dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy- p. Roland Python z małżonką.

Poniżej link z materiałem dotyczącym imprezy w Lublinie, który wyemitowała TVP Lublin w sobotę 04.10.2014 r., w Panoramie Lubelskiej.

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/4-pazdziernika-2014-g1830/17118791

 

 

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus