V Międzynarodowym Sympozjum Naukowym dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych, Bydgoszcz / Inowrocław

W dniach 18-20.09.2014 r. w Inowrocławiu odbyło się V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, w którym wziął udział mgr Paweł Radzikowski (IUNG-PIB w Puławach).

Podczas sympozjum zaprezentowany został poster pod tytułem: „Influence of organic farming on abundance and species diversity of Orthoptera insects on arable lands.” Plakat promujący projekt KIK/25 cieszył się dużym zainteresowaniem, gdzie informacje o projekcie zostały uzupełnione o wyniki monitoringu prostoskrzydłych z roku 2013 i opracowanie statystyczne.   

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus