Publikacja popularno – naukowa o bioróżnorodności i projekcie KIK/25

W kwartalniku „Wieś jutra” [kwiecień – czerwiec 2(179) 2014] ukazała się kolejna publikacja w ramach projektu KIK/25. Autorem jest mgr Adam Berbeć, doktorant Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W artykule pt. „Bioróżnorodność i usługi ekosystemowe w rolnictwie” przedstawiono definicje bioróżnorodności,  jej znaczenie dla rolnictwa oraz poruszono problematykę programów rolnośrodowiskowych, jako najważniejszego narzędzia ochrony  różnorodności biologicznej użytków rolnych. Opisano także pojęcie usług systemowych, ich korelację z rolnictwem a także znaczenie bioróżnorodności dla usług ekosystemowych.

KIK/25

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus