O projekcie KIK/25 w publikacjach

W ostatnim kwartale 2013 roku, ukazały się dwa artykuły popularno-naukowe i jedna publikacja naukowa,  nawiązujące do projektu KIK/25.

Dwa z nich zostały przygotowane przez Bernadettę Wołczuk (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) i opublikowane w kwartalniku „Rolnictwo przyjazne przyrodzie”.  W artykule pt. „Juwenalia na łące”, autorka przybliża istotę badań prowadzonych przez OTOP w ramach projektu oraz zaprasza do współpracy wolontariuszy. Natomiast w artykule „Lubelszczyzna cała w skowronkach” prezentuje wyniki z pierwszego sezonu badawczego monitoringu ptaków na trwałych użytkach zielonych i gruntach ornych.

Kolejny artykuł pt. „Ocena różnorodności flory segetalnej i owadów prostoskrzydłych w zbożach ozimych  uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym”, to praca zbiorowa. Autorzy: Adam Berbeć, Paweł Radzikowski, Jarosław Stalenga, Beata Feledyn-Szewczyk (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach) oraz Izabela Hajdamowicz i Marzena Stańska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), przedstawiają metody badawcze oraz wyniki badań prowadzonych w 2012 roku. Praca została opublikowana w czasopiśmie „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie".

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus