Przegląd okresowy projektu KIK/25, Puławy

W dniu 23.09.2013 roku, w Puławach, odbył się przegląd okresowy projektu KIK/25. Głównym celem przeglądu był monitoring realizacji projektu, zgodności założonych celów z wynikami osiągniętymi po ponad dwóch latach wdrażania projektu oraz omówienie potencjalnych działań zaradczych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Biura Szwajcarskiego, Krajowej Instytucji Koordynującej, Instytucji Pośredniczącej a także Instytucji Realizującej projekt, z dyrektorem IUNG-PIB Wiesławem Oleszkiem na czele, oraz przedstawiciele ITP, OTOP i UPH - partnerów projektu KIK/25. W trakcie części kameralnej Instytucja Realizująca, a następnie każdy z partnerów zaprezentował najważniejsze efekty projektu KIK/25. Przedstawiono także osiągnięte dotychczas wskaźniki matrycy logicznej oraz omówiono zgodność realizacji poszczególnych działań z harmonogramem projektu.

Po części kameralnej odbył się wyjazd terenowy na dwa kwadraty monitoringowe w dolinie Wieprza, jeden zlokalizowany w miejscowości Składów, drugi w Białkach Dolnych. Na obu kwadratach oprócz monitoringu awifauny prowadzony jest również monitoring arachnologiczno-Orthopterowy. Wizytację w Składowie poprowadził dr Jarosław Krogulec z OTOP. Tematem przewodnim tej części sesji terenowej było zagadnienie jak różne formy wypasu lub jego brak wpływają na różnorodność rzadkich gatunków ptaków krajobrazu rolniczego. Na drugim kwadracie w Białkach Dolnych dyskutowano na temat wpływu późnego koszenia w pakiecie ptasim na różnorodność flory oraz pająków na łące świeżej. Podczas wizyty udało się sfotografować tygrzyka paskowanego, pająka, który do października 2011 roku był na liście gatunków chronionych i zagrożonych.

                      Tygrzyk paskowany (Agripoe bruennichi) fot. Beata Feledyn-Szewczyk

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus