VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów w Polsce, Puszczykowo

W dniach 12-15.09.2013 w Puszczykowie k/ Poznania odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu OCHRONA OWADÓW W POLSCE nt.: „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”.

Podczas konferencji dr Jarosław Stalenga i mgr Paweł Radzikowski (IUNG-PIB w Puławach), zaprezentowali poster przedstawiający wstępne wyniki monitoringu prostoskrzydłych na gruntach ornych z 2012 roku prowadzonego w ramach projektu KIK/25. Poster cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Nawiązano szereg kontaktów ze środowiskiem naukowym związanym z Polskim Towarzystwem Entomologicznym, a także zapoznano się z bieżącymi problemami ochrony gatunkowej owadów w programie NATURA 2000.

Podjęto także dyskusję na temat form ochrony bezkręgowców, takich jak ochrona gatunkowa oraz ochrona czynna siedlisk. Szczególny nacisk położono na finansowanie badań naukowych z programów ochrony, ponieważ biologia niektórych skrajnie rzadkich gatunków nie jest poznana, co ogranicza możliwości ich ochrony. W dyskusji zaznaczono kluczowe znaczenie monitoringu chronionych siedlisk. Prezentowano ciekawe i innowacyjne metody monitoringu chrząszczy, ważek i motyli. Zaproponowano nowe, zoptymalizowane metody ochrony najrzadziej występujących bezkręgowców.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus