Wpływ różnych praktyk rolniczych na różnorodność prostoskrzydłych - Raport KIK/25

Efektem badań prowadzonych w projekcie KIK/25 jest kolejny Raport pt. „Wpływ różnych praktyk rolniczych na różnorodność prostoskrzydłych” (T. Pietrzak. P. Radzikowski, J. Stalenga). Owady prostoskrzydłe to jedne z najbardziej rozpoznawalnych bezkręgowców, które licznie występują zarówno na trwałych użytkach zielonych, jak i na gruntach ornych. Monitoring prostoskrzydłych w ramach projektu KIK/25 prowadzony był na wybranych powierzchniach wschodniej części województwa lubelskiego i obejmował Dolinę Wieprza, Dolinę Tyśmienicy, Dolinę Krzny, Poleską Dolinę Bugu, Dolinę Środkowego Bugu, Ostoję Poleską oraz Torfowiska Chełmskie.

Raport zawiera opis metod badań różnorodności owadów prostoskrzydłych wykorzystanych w projekcie, wyniki monitoringu, a także opis gatunków stwierdzonych w badaniach wraz z licznymi zdjęciami.

Raport „Wpływ różnych praktyk rolniczych na różnorodność prostoskrzydłych” dostępny jest w zakładce „Do pobrania”.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus