Podręcznik tworzenia bogatego gatunkowo półnaturalnego użytku zielonego

W ramach projektu KIK/25 przygotowano „Podręcznik tworzenia bogatego gatunkowo półnaturalnego użytku zielonego” (M. Czerwiński, A. Czerwińska, B. Golińska, P. Goliński). Autorzy podręcznika podkreślają, że łatwej jest zniszczyć walory przyrodnicze półnaturalnego ekosystemu łąkowego niż go odtworzyć przynajmniej w części.  Z uwagi na to, że restytucje przyrodnicze to przedsięwzięcia długotrwałe, kosztowne i obarczone wysokim ryzykiem  niepowodzenia, konieczna jest gruntowna znajomość flory i roślinności łąkowej. Źródłem niezbędnej wiedzy w tym zakresie jest właśnie „Podręcznik tworzenia bogatego gatunkowo półnaturalnego użytku zielonego”. Opracowanie skierowane jest do pracowników firm i organizacji pozarządowych, które realizują kompensacje przyrodnicze i różne projekty ochrony przyrody, do urzędników zatrudnionych w różnych instytucjach zajmujących się ochroną flory i fauny, pasjonatów przyrody oraz właścicieli gruntów, którzy chcieliby założyć cenne przyrodniczo łąki.

„Podręcznik tworzenia bogatego gatunkowo półnaturalnego użytku zielonego” dostępny jest w zakładce „Do pobrania”.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus