Methodology of the development of a system for the monitoring of agri-environmetal programme biodiversity results

W zakładce „Downloads” zamieszczono anglojęzyczną wersję Metodyki tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego (Methodology of the development of a system for the monitoring of agri-environmetal programme biodiversity results). Opracowanie zbiorowe pod redakcją Jarosława Stalengi, Kamili Brzezińskiej i Filipa Jarzombkowskiego to szczegółowa charakterystyka monitoringu prowadzonego w ramach projektu KIK/25, jak również przegląd systemów monitoringu przyrodniczego w Polsce i wybranych krajach Europy oraz rekomendacje do krajowego monitoringu efektów przyrodniczych PRŚ.

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus