Czy znasz te rośliny i motyle? Gatunki wskaźnikowe łąk i pól cennych przyrodniczo

„ Czy znasz te rośliny i motyle? Gatunki wskaźnikowe łąk i pól cennych przyrodniczo” to tytuł broszury edukacyjnej opracowanej w ramach projektu KIK/25. W broszurze opisano wybrane gatunki chwastów polnych oraz roślin i motyli występujących na łąkach, mających istotne znaczenie dla przyrody terenów rolniczych oraz przyczyniających się do wzrostu bioróżnorodności  łąk i gruntów ornych. Zawarto również  informacje dla rolników odnośnie dopłat do cennych siedlisk w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” 2014-2020.

W zakładce „Do pobrania” zamieszczono elektroniczną wersję broszury.

Rolniku!

Gatunki łąkowe przedstawione w broszurze mogą zakwalifikować łąkę do dopłat w „Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym”:

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Oba pakiety obejmują warianty chroniące cenne siedliska na użytkach rolnych:

4.1 i 5.1 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – dopłata 1276 zł/ha

4.2 i 5.2 – zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – dopłata 1043 zł/ha

4.3 i 5.3 – murawy – dopłata 1300 zł/ha

4.4 i 5.4 – półnaturalne łąki wilgotne – dopłata 911 zł/ha

4.5 i 5.5 – półnaturalne łąki świeże – dopłata 1083 zł/ha

4.6 i 5.6 – torfowiska – dopłata 600 lub 1206 zł/ha

 

Rzadkie i cenne gatunki chwastów polnych można chronić, wdrażając w gospodarstwie Rolnictwo Ekologiczne – dopłata w zakresie 400-1900 zł/ha

Spytaj o nie swojego doradcę!*

*Aby przystąpić do realizacji Rolnictwa Ekologicznego lub „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” niezbędne jest sporządzenie przez uprawnionego doradcę planu działalności dla gospodarstwa.
Lista doradców rolnośrodowiskowych jest dostępna na stronie:
http://195.205.152.135/doradca/doradcy_str/dor_rs.php

Łąkę do dopłat w ramach w/w wariantów pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” kwalifikuje uprawniony ekspert przyrodniczy. Lista ekspertów jest dostępna na stronie:
http://195.205.152.135/doradca/doradcy_str/eksp_bo.php

 

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus