Metodyka tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego

W ramach projektu KIK/25, w latach 2012-2016, na terenie województwa lubelskiego prowadzono zintegrowany monitoring efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego oraz innych praktyk rolniczych obejmujący florę, siedliska przyrodnicze, pająki, owady prostoskrzydłe, motyle dzienne        i ptaki. Szczegółowa charakterystyka monitoringu prowadzonego w ramach projektu, jak również przegląd systemów monitoringu przyrodniczego w Polsce i wybranych krajach Europy oraz rekomendacje do krajowego monitoringu efektów przyrodniczych PRŚ znalazły się w opracowaniu  pt. „Metodyka tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego” (opracowanie zbiorowe pod redakcją Jarosława Stalengi, Kamili Brzezińskiej         i Filipa Jarzombkowskiego).

Książka skierowana jest  głównie do instytucji odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie monitoringów przyrodniczych – zwłaszcza na obszarach wiejskich, jak również do odbiorców zainteresowanych tematyką bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.

Elektroniczna wersja opracowania dostępna jest w zakładce „Do pobrania”.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus