Warsztaty dla pracowników administracji

Warsztatami w Busku Zdroju i Sanoku w dniu 05.09.2016 r. rozpoczęto cykl 40 szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, doradców rolnośrodowiskowych i nauczycieli. Celem warsztatów organizowanych w wybranych powiatach województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat praktyk rolniczych służących ochronie różnorodności biologicznej. Podczas szkoleń zostanie zaprezentowanych sześć filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Rolnictwo dla bioróżnorodności bioróżnorodność dla człowieka” zrealizowanych w ramach projektu KIK/25. Warsztaty potrwają do końca listopada br. Ogółem zostanie przeszkolonych 1000 osób reprezentujących różne grupy odbiorców.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus