XX Międzynarodowy Kongres Arachnologiczny, Golden, Colorado, USA

W dniach 02-09.07.2016 r. w Golden (Colorado, USA) odbył się XX Międzynarodowy Kongres Arachnologiczny - najważniejsze naukowe wydarzenie arachnologiczne. Kongres organizowany jest raz na trzy lata i gromadzi najlepszych specjalistów w dziedzinie arachnologii z całego świata. Na tegorocznym kongresie dr Marzena Stańska i dr Izabela Hajdamowicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przedstawiły wyniki badań prowadzonych w ramach projektu KIK/25. Zaprezentowano poster "Low-input conventional farming supports biodiversity of spiders in eastern Poland"  (Marzena Stańska, Izabela Hajdamowicz, Anna Król, Andreas Hirler, Łukasz Nicewicz, Jarosław Stalenga).

Abstrakt prezentacji został opublikowany i umieszczony na stronie internetowej kongresu:

http://arachnology.org/20th-ica-2016/schedule-program.html

Marzena Stańska, Izabela Hajdamowicz, Anna Król, Andreas Hirler, Łukasz Nicewicz, Jarosław Stalenga. Low-input conventional farming supports biodiversity of spiders in eastern Poland. W: Paula E. Cushing (Ed.). ; Program and Abstracts 20th International Congress of Arachnology, July 2-9, 2016 Colorado School of Mines, Golden, Colorado. Denver Museum of Nature & Science Reports Number 3, July 2, 2016: 182-183.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus