Warsztaty szkoleniowe - wdrożenie modelu RISE, Puławy

W dniach 12-15.04.2016 r.  naukowcy z Uniwersytetu w Bernie przeprowadzili w ramach projektu KIK/25 szkolenie w IUNG- PIB w Puławach nt. „Wdrożenia modelu RISE służącego do oceny stopnia zrównoważenia produkcji rolnej w gospodarstwie”. Szkolenie obejmowało teoretyczne zapoznanie się z oceną stopnia zrównoważenia produkcji rolnej na poziomie gospodarstwa według metodyki RISE oraz praktyczne przeprowadzenie oceny stopnia zrównoważenia za pomocą modelu RISE dla polskiego gospodarstwa rolnego. W trakcie praktycznej części szkolenia, jego uczestnicy gościli z wizytą u Pana Witolda Duraka, rolnika z Łąkoci, u którego testowano model RISE.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy IUNG-PIB w Puławach z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Zakładu Roślin Pastewnych, jak również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus