IX Posiedzenie Komitetu Technicznego oraz IV Posiedzenie Komitetu Sterującego, Kazmierz Dolny

W dniach 02-03.12.2015 r.  w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się IX Posiedzenie Komitetu Technicznego oraz IV Posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”.

W pierwszym dniu spotkania skupiono się na wybranych działaniach zaplanowanych do realizacji w ostatnim roku projektu. Dyskutowano przede wszystkim nad  kwestiami dotyczącymi organizacji konferencji i warsztatów kończących projekt, przygotowania głównych opracowań w projekcie, jak również omówiono plany związane z realizacją nowego Działania mającego na celu ocenę możliwości wdrożenia kolektywnego / wspólnotowego systemu realizacji programu rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce.

Podczas Posiedzenia Komitetu Sterującego dokonano finansowej oraz merytorycznej oceny przebiegu realizacji projektu, w tym szczegółowo omówiono osiągnięte dotychczas wskaźniki. Następnie zaprezentowano plany poszczególnych Partnerów projektu do zrealizowania w 2016 roku. W drugim dniu spotkania uczestniczyli m.in.: Markus Eggenberger – przedstawiciel Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy (SDC); Krzysztof Kaczmarek – przedstawiciel Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SCO) oraz Jolanta Grzyb- przedstawicielka Krajowej Instytucji Koordynującej (KIK).

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus