"22 miliony skowronków" - o projekcie KIK/25 w Polskim Radiu

W dniu 19.11.2015 r. w ramach cyklu audycji o projektach realizowanych w Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy, w Programie Czwartym Polskiego Radia wyemitowano reportaż Olgi Mickiewicz pt. "22 miliony skowronków". Reportaż miał za zadanie przybliżyć słuchaczom cele projektu KIK/25.

O projekcie, jego założeniach, jak również o badanych grupach organizmów opowiadali: dr Jarosław Stalenga (IUNG-PIB), dr Jarosław Krogulec (OTOP), mgr Paweł Radzikowski (IUNG-PIB) oraz mgr Bernadetta Ebertowska (OTOP). W audycji wzięli także udział państwo Leśniewscy, właściciele gospodarstwa rolnego, którzy opowiedzieli o zaobserwowanych przez siebie zmianach środowiska naturalnego.

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji: 

http://www.polskieradio.pl/80/4205/Artykul/1546629,22-miliony-skowronkow...

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus