Na „ Szwajcarskim Szlaku Rozwoju”, Puławy

W dniu 23.08.2015 r. w ramach cyklu imprez promujących Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) pn. „ Szwajcarski Szlak Rozwoju” odbyła się w Puławach impreza plenerowa, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Krajową Instytucję Koordynującą wdrażanie SPPW.

Uczestnicy eventu mogli odwiedzić ciekawe pawilony tematyczne, związane z projektami realizowanymi w ramach różnych obszarów SPPW. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się interaktywne ekspozycje poświęcone ptakom, szlakom turystycznym Lubelszczyzny, odnawialnym źródłom energii oraz usuwaniu azbestu z pokryć dachowych. Impreza zgromadziła liczne grono mieszkańców Puław i okolic. W trakcie eventu rozdano ulotki i inne drobne materiały promujące lokalny projekt „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” (KIK/25),  jak również broszury informujące o innych projektach realizowanych w ramach SPPW.

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus