III Krajowa Konferencja Arachnologiczna, Łódź i Spała
W dniach 18-20.09.2015 r. w Łodzi i Spale odbyła się III Krajowa Konferencja Arachnologiczna. Podczas konferencji zespół arachnologów z Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach projektu KIK/25 w prezentacji pt. "Różnorodność pająków naroślinnych łąk świeżych na Lubelszczyźnie".  
VIII Posiedzenie Komitetu Technicznego, Okuninka
W dniach 10-11.09.2015 r. odbyło się VIII Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. Spotkanie zorganizowano w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Babie lato” w Okunince.
Na „ Szwajcarskim Szlaku Rozwoju”, Puławy
W dniu 23.08.2015 r. w ramach cyklu imprez promujących Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) pn. „ Szwajcarski Szlak Rozwoju” odbyła się w Puławach impreza plenerowa, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Krajową Instytucję Koordynującą wdrażanie SPPW.
Konkurs fotograficzny "SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE"
W dniu 15.07.2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs fotograficzny pn."SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE".

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus